Tag: baleganjurNyen

After finishing megambel. Time to go home … Sekaa baleganjur

Nyen gen nah?

After finishing megambel. Time to go home … Sekaa baleganjur Nyen gen nah?

After finishing megambel. Time to go home ... Sekaa baleganjur @gegeragung__. Nyen gen nah? This Baleganjur accompanied the procession of abolition ...